Ugent: Uniwersytet w Gandawie

Uniwersytet w Gandawie

Belgia - ugent.be

Kontakt: prof. Jeroen Dewulf & Arthi Amalraj

Zwalczanie chorób zwierząt; Bezpieczeństwo biologiczne; Analiza danych; Prewencyjna medycyna weterynaryjna

Dla Projektu NetPoulSafe, nowe wersje narzędzia Biocheck.Ugent, z dostosowanymi pytaniami, zostaną opracowane przez Uniwersytet w Gandawie, które mają zastosowanie do pięciu różnych systemów produkcji drobiu, takich jak hodowcy, indyki, kaczki, brojlery z wolnego wybiegu i nioski z wolnego wybiegu. Do analizy danych historycznych zostaną wykorzystane dane dotyczące aplikacji bezpieczeństwa biologicznego oparte na istniejącej bazie danych Biocheck.Ugent dla brojlerów i niosek. Poza tym Uniwersytet w Gandawie wniesie wkład w wielonarodowe ćwiczenia w zakresie gromadzenia danych.

NETPOULSAFE udostępnia europejskim hodowcom drobiu wiedzę opartą na bezpieczeństwie biologicznym, kierując ich w stronę ulepszonej produkcji drobiu, aw konsekwencji zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób i zapotrzebowanie na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Połączenia Zakład Epidemiologii Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Gandawie jest wiodącą na świecie jednostką badawczą w zakresie bioasekuracji w produkcji zwierzęcej i weterynarii. Jednostka opracowała system punktacji Biocheck.Ugent (https://biocheck.ugent.be/en) do mierzenia zgodności z bezpieczeństwem biologicznym i poprawy zapobiegania chorobom w produkcji zwierzęcej (bydło, świnie i nioski drobiu oraz brojlery). Narzędzie umożliwia rolnikom poprawę produkcji, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka infekcji i zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe. Grupa badawcza z powodzeniem wykazała, że ​​ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w intensywnej produkcji zwierzęcej jest możliwe, a nawet opłacalne.

UGent współpracował już z kilkoma projektami H2020, a jego silne powiązania z weterynarzami zajmującymi się drobiem, usługami doradczymi, organizacjami branżowymi i rządami wspierają tworzenie sieci kontaktów w celu realizacji projektów.

 Aby opracować nowe narzędzia do oceny ryzyka dla pięciu różnych systemów produkcji drobiu, zatrudniono panel ekspertów ds. Drobiu z siedmiu krajów partnerskich. Za pośrednictwem TEAMS zorganizowano spotkania w celu omówienia praktyk bezpieczeństwa biologicznego odpowiednich dla każdego gatunku drobiu. Eksperci będą również konsultowani podczas przypisywania wag pytaniom w podkategoriach. Każde narzędzie specyficzne dla gatunku drobiu zostanie wstępnie przetestowane w gospodarstwach testowych przed zastosowaniem w terenie. Ostateczne narzędzie oparte na ryzyku zostanie wykorzystane do oceny zgodności z bezpieczeństwem biologicznym i skuteczności środków wspierających wdrażanych w fermach drobiu. Ankiety Biocheck zostaną przetłumaczone na odpowiednie języki krajów uczestniczących. UGent będzie również aktywnie zaangażowany w gromadzenie danych dotyczących środków bezpieczeństwa biologicznego i środków wspierających z dziedziny drobiu, literatury i prawodawstwa.