INRAE ​​: Institut National de Recherche pour l'Agricutlure,l'alimentation et l'environnement

INRAE

Francja - inrae.fr

Kontakt: Mathilde PAUL

Epidemiologia, chów i patologia drobiu

INRAE ​​odpowiada za zadanie poświęcone analizie istniejących baz danych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego; a także uczestniczy w większości zadań w NetPoulSafe.

Kiedy badamy choroby zwierząt hodowlanych, uważamy, że ważne jest, aby wziąć pod uwagę złożoność wyzwań, przed którymi stają rolnicy w swojej pracy, oraz ich oczekiwania

INRAE ​​to francuski Narodowy Instytut Badawczy ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska. Wykorzystuje badania, innowacje i wsparcie dla polityk publicznych jako narzędzia kierujące powstawaniem zrównoważonych systemów produkcji rolnej i żywności. Jednostka naukowa zaangażowana w: NetPoulSafe jest UMR IHAP (dla „interakcji między żywicielami a patogenami”), multidyscyplinarną jednostką podlegającą nadzorowi INRAE ​​i Krajowej Szkoła Weterynaryjna w Tuluzie. Ponieważ mieści się w szkole weterynaryjnej, działalność jednostki badawczej obejmuje badanie chorób zwierząt z uwzględnieniem interakcji patogenów z żywicielami, diagnostykę choroby oraz warunki jej rozprzestrzeniania się. Na przykład, w odniesieniu do chorób drobiu, ma on na celu poznanie determinantów zgodności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w fermach drobiu, aby zwiększyć zgodność przy użyciu rozwiązań dostosowanych do potrzeb hodowców. Ma również na celu poznanie wzorców regionalnego przenoszenia chorób drobiu, takich jak ptasia grypa, za pomocą modeli wykorzystujących dane genetyczne patogenów (tj. sekwencje genetyczne), sieć gospodarstw (np. ruch ciężarówek między fermami) i informacje przestrzenne (np. ekosystemy korzystne dla dzikiego ptactwa, warunki pogodowe, zagęszczenie i rodzaj ferm drobiu w okolicy). Pracownicy jednostki badawczej są również przyzwyczajeni do rozpowszechniania badań wśród szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców: naukowców, studentów czy rolników.