Polityką prywatności

Data wejścia w życie: 30 marca 2021 r

Kim jesteśmy

ITAVI obsługuje https://netpoulsafe.eu strona internetowa („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi. 

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i warunkach, do których można uzyskać dostęp z https://www.netpoulsafe.eu/terms-and-conditions/

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularz kontaktowy

Aby skorzystać z formularza kontaktowego, musimy zarejestrować się i przechowywać następujące informacje:

  • Twoje nazwisko
  • Twój e-mail

Te dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Formularz zapisu do newslettera

Aby skorzystać z formularza zapisu do newslettera, musimy zarejestrować się i przechowywać następujące informacje:

  • twoje nazwisko i imię (imiona)
  • Twój e-mail
  • twój język komunikacji

Te dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. Filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Linki do innych stron

Witryna Netpoulsafe może zawierać łącza do innych witryn, które nie są obsługiwane przez projekt Netpoulsafe. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi. Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci. Możesz odwiedzić ich stronę Polityki prywatności tutaj:  https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Komu udostępniamy Twoje dane

Projekt Netpoulsafe nie udostępnia żadnych zebranych danych osobowych stronom trzecim.

Twoje Informacje Kontaktowe

Netpoulsafe to sieć tematyczna finansowana przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” obsługiwana przez konsorcjum składające się z 14 partnerskich instytutów i koordynowana przez Francuski Instytut Drobiu (ITAVI). Utrzymanie i zarządzanie stroną internetową jest dedykowane partnerowi koordynującemu projekt (ITAVI).

Adres koordynatora projektu:
ITAVI - Lidera Projektu.
7, rue du Faubourg Poissonnière
75 009 PARYŻ

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

Przez e-mail:

Dodatkowe informacje

Jak chronimy Twoje dane

Projekt Netpoulsafe przewidział niezbędne i wystarczające środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia danych. Środki te są odpowiednie, biorąc pod uwagę stan wiedzy i koszty ich wdrożenia.

Jakie procedury naruszenia danych mamy na miejscu

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych administratorzy systemu natychmiast przejdą przez dotkniętych użytkowników i spróbują zresetować hasła, jeśli to konieczne, po poinformowaniu użytkownika.

Z jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Projekt Netpoulsafe nie otrzymuje ani nie udostępnia zebranych danych osobowych od lub z osobami trzecimi.

Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i / lub profilowanie robimy z danymi użytkownika

Projekt Netpoulsafe nie wykorzystuje żadnych zautomatyzowanych algorytmów podejmowania decyzji ani profilowania na danych użytkownika.   

Wymogi dotyczące ujawnienia informacji regulacyjnych w branży

Nie mamy żadnych branżowych informacji prawnych.