Co to jest projekt NetPoulSafe?

Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane NetPoulSafe pt.: "Tworzenie sieci europejskich podmiotów zajmujących się produkcją drobiarską w celu zwiększenia efektywności środków bioasekuracji na rzecz zrównoważonej produkcji" - to unijna sieć tematyczna dotycząca środków wspierających które pomagają we wdrażaniu różnych praktyk bioasekuracji w celu poprawy zgodności bezpieczeństwa biologicznego w produkcji drobiarskiej oraz mająca na celu stymulowanie wymiany wiedzy między europejskimi podmiotami zajmującymi się produkcją drobiarską. Projekt NetPoulSafe jest prowadzony przez ITAVI.

Zbieraj, wybieraj, testuj i udostępniaj najlepsze środki wspierające dla wdrażania bioasekuracji

Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane najlepsze środki wspierające w celu poprawy zgodności z bezpieczeństwem biologicznym w łańcuchu drobiu będą zbierane w 7 dużych krajów produkujących drób (Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Belgia, Holandia i Polska),

Te najbardziej obiecujące zostaną przetestowane na farmach pilotażowych w różnych krajach i rodzajach produkcji. Zwalidowane środki wsparcia zostaną następnie rozpowszechnione wśród rolników i ich doradców do bezpośredniego wykorzystania w praktyce, dzięki: 7 Krajowe sieci wielopodmiotowe zgromadzi około 500 osób.

Budowanie europejskiej platformy wiedzy poświęconej zgodności środków bioasekuracji

Opracowane w ramach projektu filmy, kursy e-learningowe, przewodniki po najlepszych praktykach i wiele innych zasobów zostaną udostępnione na internetowej platformie wiedzy. Mają one za zadanie pomóc Podmiotom działającym w różnych obszarach produkcji drobiarskiej w zwiększaniu poziomu zgodności bioasekuracji na różnych poziomach w produkcji.

Do udziału w sieci interesariuszy Netpoulsafe zapraszane są wszystkie Podmioty z branży drobiarskiej. Dołącz do nas! !

Bezpieczeństwo biologiczne, kluczowa kwestia dla produkcji drobiarskiej

Odnosząc się do niedawnego kryzysu sztucznej inteligencji, pojawia się potrzeba zarządzania kwestiami bezpieczeństwa biologicznego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, aby uniknąć zanieczyszczenia od gospodarstwa do gospodarstwa.

Różne praktyki stosowane w zakresie bezpieczeństwa biologicznego są często dość dobrze znane, ale ich zgodność nie jest optymalna dla każdego kraju i w każdej części łańcucha produkcji drobiarskiej. Jak dotąd nie ma ujednoliconego systemu dla informacji na temat bioasekuracji w krajach europejskich. W związku z tym, wiedzę z tego zakresu należy udostępniać wśród europejskich specjalistów w produkcji drobiarskiej od zakładów wylęgowych po zakłady ubojowe.