Podręcznik bezpieczeństwa biologicznego

Ten podręcznik zestawia w jednym dokumencie 50 arkuszy informacyjnych zarówno dla rolników, jak i doradców (w tym lekarzy weterynarii) w 7 krajach uczestniczących w projekcie. Zawiera szczegółowe informacje na temat najskuteczniejszych środków wsparcia.

Co to są środki wspierające?

Są to różne narzędzia dostępne dla rolników i doradców, które pomagają poprawić zgodność z wymogami bezpieczeństwa biologicznego. Różne rodzaje kursów i szkoleń, audyty, ustawodawstwo itp. to tylko niektóre ze środków wspierających zebranych w tym podręczniku. Każde ze środków wspierających przedstawiono w formie arkuszy informacyjnych. Te arkusze informacyjne skupiają się na opisaniu w wizualny, praktyczny i łatwy do zrozumienia sposób, w jaki sposób wdrażane są środki wspierające. 

Podręcznik jest dostępny w 7 różnych językach.

Przyciski jeszcze nie działają, podręczniki zostaną dodane wkrótce…