Euroquality

eurojakość

Francja - eurojakość.fr

Kontakt: Barthélémy MAILLARD

Przygotowanie i zarządzanie projektami UE

Euroquality wspiera codzienne działania związane z zarządzaniem, integrując Projekt Netpoulsafe w powiązanym krajobrazie badań naukowych i innowacji oraz zaangażowanych w działania upowszechniające i komunikacyjne.

Euroquality to francuska firma specjalizująca się w innowacjach i tworzeniu projektów współpracy i zarządzaniu nimi od 1997 roku, z biurami w Paryżu, Bordeaux i Madrycie. Euroquality z powodzeniem przygotowuje i zarządza kilkoma projekty europejskie, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa i artykułów rolno-spożywczych, w ścisłej współpracy z szerokimi sieciami partnerów. Euroquality jest również ekspertem w komunikowaniu, rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników projektów europejskich dzięki własnej wiedzy eksperckiej