Ilościowa ocena bioasekuracji na poziomie gospodarstwa: dlaczego i jak ?

zroszenie
zroszenie

24 maja powitamy na forum NetPoulSafe Dr Jeroena Dewulfa na naszej następnej dyskusji na temat „ilościowa ocena bioasekuracji na poziomie gospodarstwa, dlaczego i jak ?"

Od teraz forum jest otwarte na pytania do eksperta, nie wahaj się zadać swoje pytanie tutaj z wyprzedzeniem i wróć 24 maja, aby porozmawiać z doktorem Dewulfem.

Dr Jeroen Dewulf (lekarz weterynarii, ukończył w 1998 roku Uniwersytet w Ghent, Belgia) posiada tytuł doktora epidemiologii i kontroli klasycznego pomoru świń oraz tytuł magistra epidemiologii weterynaryjnej uzyskany na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (2000). W 2005 roku został ekspertem w Europejskim Kolegium Weterynaryjnego Zdrowia Publicznego.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym Epidemiologii Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Ghent, kierując Epidemiologią Weterynaryjną i jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych, Rozrodu i Medycyny Populacyjnej od 2021 roku.

Jego główne zainteresowania badawcze to epidemiologia ilościowa i kontrola chorób odzwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i odporności u zwierząt, a także zapobieganie chorobom epidemicznym i endemicznym ze szczególnym uwzględnieniem stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego. Jest (współ)autorem ponad 350 publikacji z zakresu epidemiologii weterynaryjnej. Niedawno wraz z kolegami założył firmę spin-off Biocheck Gent.

Od 2009 r. jest członkiem komitetu naukowego belgijskiej federalnej agencji ds. żywności oraz jest założycielem i przewodniczącym zarządu centrum wiedzy na temat stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i odporności u zwierząt (AMCRA) w Belgii. Jest również autorem książki „Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej i weterynarii” oraz „8 mitów na temat obalenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, praktyczny przewodnik dotyczący ograniczania stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt”.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności