Sympozjum naukowe – plakat NetPoulSafe

AMCRA (Konsumpcja środków przeciwdrobnoustrojowych i oporność u zwierząt) zorganizowała sympozjum naukowe na temat „Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, wyzwanie dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i środowiska” w Brukseli w Belgii w dniu 27 czerwca 2023 r.

Arthi Amalraj od Uniwersytet w Gandawie przedstawił plakat NetPoulSafe na ten temat „Optymalizacja bezpieczeństwa biologicznego w produkcji drobiu: alternatywne podejścia do zmniejszenia AMU”. Podczas tego wydarzenia rozpowszechniano materiały (ulotki i arkusze informacyjne w języku francuskim na temat poprawy bezpieczeństwa biologicznego).

Opublikowany

Powrót do listy aktualności