NetPoulSafe: co zrobiono w ciągu 1 roku?

walne zgromadzenie netpoulsafe lis 21
walne zgromadzenie netpoulsafe lis 21

Na Walnym Zgromadzeniu 25-26 listopada 2021 r. zespół projektowy NetPoulSafe dokonał oceny prac wykonywanych w pierwszym roku projektu.

Pierwszym krokiem, pod nadzorem ZLTO, było utworzenie przez partnerów sieci AKIS (Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie) w różnych krajach, w tym wszystkie sieci partnerów obejmujące cały łańcuch drobiu od wylęgarni do rzeźni. Umożliwiłoby to partnerom gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o bezpieczeństwie biologicznym.

Następnie do AKIS skierowano kilka kwestionariuszy w celu zebrania informacji o tym, w jaki sposób praktyki bezpieczeństwa biologicznego są wdrażane w różnych krajach, a jeśli nie są one dobrze stosowane, z jakiego powodu.

W kwestionariuszach zebrano również informacje o tym, jakie rodzaje środków wsparcia są skuteczne (lub nie), aby pomóc rolnikom poprawić poziom bezpieczeństwa biologicznego w ich gospodarstwie.

Wszystkie te dane zostały zebrane, teraz są analizowane, a wyniki będą dostępne w marcu 2022 roku. Nadzorem tego etapu jest Uniwersytet Warszawski (SGGW) przy pomocy ANSES.

Kolejnym krokiem będzie wybór metod wsparcia do przetestowania na farmach pilotażowych oraz rekrutacja farm pilotażowych, która nastąpi na początku 2022 roku.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności