Projekt NetPoulSafe: co zostało wykonane w 1 roku projektu?

walne zgromadzenie netpoulsafe lis 21
walne zgromadzenie netpoulsafe lis 21

Podczas 25-26 listopada 2021 r. Ogólne „roczne spotkanie NetPoulSafe 1”, zespół projektowy NetPoulSafe dokonał oceny pracy wykonywanej w ciągu pierwszego roku projektu.

Pierwszy krok, pod ZLTO nadzór, było dla partnerów tworzenie sieci AKIS (Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie) w różnych krajach, w tym wszystkie sieci partnerów obejmujące cały łańcuch drobiu od wylęgarni do rzeźni. Umożliwiłoby to partnerom gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o bezpieczeństwie biologicznym.

Następnie do AKIS skierowano kilka kwestionariuszy w celu zebrania informacji o tym, w jaki sposób praktyki bezpieczeństwa biologicznego są wdrażane w różnych krajach, a jeśli nie są one dobrze stosowane, z jakiego powodu.

W kwestionariuszach zebrano również informacje o tym, jakie rodzaje środków wsparcia są skuteczne (lub nie), aby pomóc rolnikom poprawić poziom bezpieczeństwa biologicznego w ich gospodarstwie.

Wszystkie te dane zostały zebrane, teraz są analizowane, a wyniki będą dostępne w marcu 2022 roku. Nadzorem tej fazy jest Uniwersytet Warszawski (w SGGW) z pomocą ANSES.

Kolejnym krokiem będzie wybór metod wsparcia do przetestowania na farmach pilotażowych oraz rekrutacja farm pilotażowych, która nastąpi na początku 2022 roku.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności