Wat is het NetPoulSafe-project?

De NetPoulSafe project – Netwerken van Europese pluimvee-actoren voor het verbeteren van de naleving van bioveiligheidsmaatregelen voor een duurzame productie – is een thematisch EU-netwerk voor ondersteunende maatregelen om de bioveiligheidsnaleving in de pluimveehouderij te verbeteren, ontworpen om kennisuitwisseling tussen Europese pluimvee-actoren te stimuleren. Het NetPoulSafe-project wordt geleid door: ITAVI.

Verzamel, selecteer, test en deel de beste ondersteunende maatregelen

De beste ondersteunende maatregelen om de naleving van bioveiligheid te verbeteren in de pluimveeketen worden verzameld in 7 grote pluimveeproducerende landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen),

De meest veelbelovende zullen worden getest via proefboerderijen in verschillende landen en soorten productie. De gevalideerde ondersteunende maatregelen worden vervolgens verspreid onder boeren en hun adviseurs, voor direct gebruik in de praktijk, dankzij 7 Nationale netwerken met meerdere actoren samen met ongeveer 500 mensen.

Een Europees kennisplatform bouwen dat zich toelegt op de naleving van bioveiligheid

Video's, e-learningcursussen, handleidingen voor beste praktijken en vele andere bronnen die in het project worden ontwikkeld, zullen worden gedeeld op een online kennisplatform om actoren in het veld te helpen bij het verbeteren van het niveau van naleving van bioveiligheid in de hele pluimveeketen.

Alle actoren van de pluimvee-industrie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Netpoulsafe-netwerk van belanghebbenden. Ga met ons mee aan boord !

Bioveiligheid, een belangrijk thema voor de pluimvee-industrie

Verwijzend naar de recente AI-crisis, is er een opkomende behoefte om bioveiligheidskwesties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te beheren om besmetting van bedrijf tot bedrijf te voorkomen.

Bioveiligheidspraktijken zijn vaak vrij goed gekend, maar de naleving is niet in elk land of in elk onderdeel van de pluimveeketen optimaal. Momenteel is er geen gemakkelijke informatiebron beschikbaar over bioveiligheid in Europese landen. Daarom moet deze kennis worden gedeeld met Europese pluimveeprofessionals, van aan de broeierij tot in het slachthuis.

Project leider
SNGTV
WULS
UNIPD
ZLTO
maat
Vetwerken