Wat is NetPoulSafe?

NetPoulSafeproject - Netwerk van Europese pluimveeactoren om de naleving van bioveiligheidsmaatregelen voor een duurzame productie te verbeteren - is een thematisch EU-netwerk voor ondersteunende maatregelen om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren, ontworpen om kennisuitwisseling tussen Europese pluimvee-actoren te stimuleren.

Verzamel, selecteer, test en deel de beste ondersteunende maatregelen

De beste ondersteunende maatregelen om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveeketen te verbeteren, zullen worden verzameld in 7 grote pluimveeproducerende landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen),

De meest veelbelovende zullen worden getest op proefboerderijen in verschillende landen en soorten productie. De gevalideerde ondersteunende maatregelen zullen vervolgens worden verspreid onder landbouwers en hun adviseurs, voor direct gebruik in de praktijk, dankzij 7 nationale multi-actor netwerken die ongeveer 500 mensen bijeenbrengen.

Een Europees kennisplatform bouwen dat zich toelegt op de naleving van biosecurity

Video's, e-learningcursussen, handleidingen voor beste praktijken en vele andere bronnen die uit het project worden uitgegeven, zullen worden gedeeld op een online kennisplatform om actoren in het veld te helpen bij het verbeteren van het niveau van naleving van bioveiligheid in de hele pluimveeketen.

Alle actoren van de pluimvee-industrie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Netpoulsafe-netwerk van belanghebbenden. Ga met ons mee aan boord !

Biosecurity, een belangrijk thema voor de pluimvee-industrie

Verwijzend naar de recente AI-crisis, is er een opkomende behoefte om bioveiligheidskwesties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te beheren om besmetting van boer tot boer te voorkomen.

Bioveiligheidspraktijken zijn vaak vrij goed bekend, maar de naleving is niet in elk land of in elk onderdeel van de pluimveeketen optimaal. Momenteel is er geen gemakkelijke informatiebron beschikbaar over bioveiligheid in Europese landen. Daarom moet deze kennis worden gedeeld met Europese pluimveeprofessionals, van broederij tot slacht.