Partners

Om meer te weten over NetPoulSafe-partners en contacten te hebben, waartoe u toegang heeft de pagina's van de partners door op het bijbehorende logo in de rechterkolom te klikken, of op de naam van de link van partners.

Frankrijk : Projectleider, ITAVIcoördineert ook de totstandkoming van het kennisuitwisselingsplatform. De ITAVI-deelname omvat gegevensverzameling, testen in proefboerderijen en verspreidingsactiviteiten.

Frankrijk : ANSES is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van de toepassing van bioveiligheidspraktijken in verschillende stappen van de pluimveeketen.

Spanje : CECAV zal actief bijdragen aan de verspreiding en communicatie van het project in de hele EU en zal samen met CESAC verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens over de Spaanse pluimvee-AKIS.

Spanje : CESAC zal het projecthandboek ontwikkelen en zal samen met CECAV verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens over de Spaanse pluimvee-AKIS en om de projectresultaten aan hen te verspreiden.

Frankrijk : Eurokwaliteit ondersteunt de dagelijkse managementactiviteiten, integreert het project in het gerelateerde O&I-landschap en is betrokken bij disseminatie- en communicatieactiviteiten.

België : UGent zal nieuwe versies van de Biocheck.Ugent-tool ontwikkelen voor vijf verschillende pluimveeproductiesystemen, zoals fokkers, kalkoenen, eenden, scharrelkippen en scharrellagen. Daarnaast zal Ugent bijdragen aan de oefeningen voor het verzamelen van gegevens in meerdere landen.

Gentse universiteit

België : ILVO is betrokken bij de werving van belanghebbenden, de beoordeling van de implementatie en de evaluatie van de naleving van bioveiligheidsmaatregelen op de boerderijen die deelnemen aan dit project. ILVO is ook betrokken bij disseminatie- en communicatieactiviteiten.

Frankrijk : INRAE is verantwoordelijk voor de taak die is gewijd aan de analyse van de bestaande bioveiligheidsdatabanken. INRAE ​​zal ook deelnemen aan de meeste taken in NETPOULSAFE.

Hongarije : Naik neemt deel aan verschillende taken van het NetPoulSafe-project, waaronder het verzamelen van gegevens, het testen van ondersteunende maatregelen in proefboerderijen en verspreidingsactiviteiten in het lokale netwerk.

Frankrijk : SNGTV zal haar veterinaire expertise ter beschikking stellen over de praktische implementatie van bioveiligheidspraktijken. SNGTV zal meewerken aan de verspreiding van de projectresultaten naar de dierenartsen en via hen naar de boeren.

Italië : UNIPD is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het netwerk van proefboerderijen. UNIPD zal deelnemen aan de implementatie en evaluatie van de ondersteunende maatregelen en het creëren van inhoud voor de verspreiding van projecten.

België : Vetworks is verantwoordelijk voor de communicatie en verspreiding van sociale media. Vetworks kan vertrouwen op zijn expertise en netwerk om actief bij te dragen aan het verzamelen van gegevens, testen in proefboerderijen en verspreidingsactiviteiten.

Polen : WULS is verantwoordelijk voor de hele taak rond het verzamelen en analyseren van bioveiligheidsgegevens. WULS is ook verantwoordelijk voor het specifieker verzamelen van de ondersteunende maatregelen om de naleving van de bioveiligheid in pluimveebedrijven te verbeteren.

Nederland : ZLTO coördineert de oprichting en het beheer van de 7 nationale AKIS pluimveenetwerken. ZLTO neemt ook deel aan gegevensverzameling, testen in proefboerderijen en verspreidingsactiviteiten.