ILVO : Eigen Vermogen van het Institut Voor Landbouw- en Visserijonderzoek

België - ilvo.vlaanderen.be

Contact: Helena FERREIRA

EU-projecten met meerdere belanghebbenden in de primaire sector / sociale veterinaire epidemiologie

ILVO is betrokken bij de werving van stakeholders, evaluatie van de implementatie en evaluatie van de naleving van bioveiligheidsmaatregelen in de deelnemende bedrijven NetPoulSafe-project. ILVO is ook betrokken bij disseminatie- en communicatieactiviteiten.

Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (ILVO) onderzoekt de volledige voedselketen, van primaire voedselproductie tot voedselverwerking en ook de sociale en economische aspecten van landbouw en visserij. ILVO is een onafhankelijk overheidsonderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid in België. De missie van ILVO is het uitvoeren en coördineren van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behorende overheidsdienst met als doel een duurzame landbouw en visserij te creëren vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief. ILVO-onderzoek en zijn aanverwante diensten strekken zich uit van fundamentele en toegepaste gewas- en dierwetenschappen tot landbouwtechniek, zee- en visserijonderzoek, voedingswetenschap, sociaalwetenschappelijk onderzoek en economie. Met behulp van onderzoek streeft ILVO ernaar om producten en productiemethoden te verbeteren, de kwaliteit en veiligheid van eindproducten te bewaken en te waarborgen, en beleidsinstrumenten te verbeteren met als doel beleid te ontwikkelen op het gebied van landbouw, plattelandsgebieden en visserij. ILVO informeert de beleidsmakers, de relevante industrieën en het publiek voortdurend over haar onderzoeksresultaten.