Już wkrótce nasza Szkoła Letnia na temat działań wspierających!

11 października 2023 r. pierwszy etap naszej Szkoły Letniej odbędzie się online. Celem wydarzenia jest przeszkolenie doradców w zakresie lepszego wspierania rolników w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa biologicznego i praktykach w tym zakresie.

Pierwszym krokiem jest półdniowe szkolenie online, otwarte dla wszystkich zainteresowanych programem. Podczas tej sesji, Trenerzy VETWORKS przeszkoli nas w zakresie:

Podstawy bezpieczeństwa biologicznego (1 godzin)

Przegląd technik szkoleniowych, narzędzi i najlepszych praktyk (1 godzina 30 minut)

Warsztaty na temat środków wspierających i bezpieczeństwa biologicznego w czasach kryzysu (1 godzin)

Sesja podsumowująca i udzielająca informacji zwrotnej (10 min)

Po tym pierwszym etapie nasi koordynatorzy sieci przejdą drugą sesję fizyczną w dniu 18 października 2023 r. Będą wówczas gotowi i uzbrojeni do organizują własną Szkołę Letnią/Zimową w swoich językach ojczystychw 7 krajach objętych projektem!

To trzyetapowe podejście zapewnia skuteczne dostarczanie materiałów szkoleniowych na różnych poziomach, od partnerów konsorcjum po rolników. Umożliwia także lokalne dostosowanie i tłumaczenie językowe, co może pomóc w zapewnieniu zrozumienia i skutecznego wdrożenia szkolenia na poziomie podstawowym.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności