Walne zgromadzenie Zespołu NetPoulSafe które odbyło się na Uniwersytecie w Padwie podsumowujące kolejny etap realizacji projektu

Spotkanie w trakcie projektu Netpoulsafe
Spotkanie w trakcie projektu Netpoulsafe

W dniach 24-25 marca 2022, Partnerzy NetPoulSafe spotkali się na Walnym Zgromadzeniu podsumowującym połowę trwania projektu Uniwersytecie w Padwie, we Włoszech. Spotkanie "na żywo" było bardzo oczekiwane przez członków zespołu NetPoulSafe, ponieważ z powodu COVID-19 wszystkie poprzednie spotkania musiały odbywać się online. Poza celami roboczymi, była to doskonała okazja do budowania Zespołu Projektowego. Członkowie Zespołu NetPoulSafe mogli cieszyć się odkrywaniem włoskiego stylu życia, dzięki bardzo ciepłemu powitaniu od UNIPD włoskiego gospodarza. Partnerzy którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie osobiście mieli możliwość uczestniczenia online.

Połączenia pierwsze wyniki zebrane w różnych krajach partnerskich na temat stosowanych praktyk w zakresie bezpieczeństwa biologicznego oraz środków wspierających stosowanych w celu poprawy zgodności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w fermach drobiu. Wyniki te zostaną rozpowszechnione wśród lokalnych podmiotów zajmujących się drobiem w nadchodzących miesiącach, bądźcie czujni!

Dużą część spotkania przeznaczono na dyskusję poświęconą przygotowaniu do rozpoczęcia ewaluacji wybranych środków wspierających na farmach pilotażowych Obecnie w krajach partnerskich trwa proces rekrutacji farm pilotażowych, a faza oceny wybranych środków potrwa do końca 2022 r. Uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane i rozpowszechnione w 2023 r. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie środki wsparcia są testowane w Twoim kraju, śledź naszą platformę - pozostajemy w kontakcie!, artykuł na ten temat zostanie wkrótce opublikowany na stronie NetPoulSafe.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności