NetPoulSafe zostaje uruchomiony!

Projekt Netpoulsafe rozpoczął się 1 października przez 3 lata i został oficjalnie uruchomiony 1 października 2020 r.

Spotkanie inauguracyjne miało odbyć się w Paryżu, w siedzibie ITAVI, lidera projektu. Ale sytuacja COVID-19 zmieniła plany, a 14 partnerów z 7 krajów europejskich poznało się na spotkaniu Teams.

Wszyscy uczestnicy będą współpracować w celu zbudowania zrównoważonej sieci europejskiej, aby gromadzić i udostępniać informacje o praktykach bezpieczeństwa biologicznego oraz środkach wspierających bezpieczeństwo biologiczne w celu poprawy zgodności w hodowli drobiu.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy zbudują sieć obejmującą wszystkie etapy łańcucha wartości, od wylęgarni po ubój, odzwierciedlając różnorodność gatunków i rodzajów produkcji w różnych krajach.

Jeśli jesteś aktorem drobiu i chcesz dołączyć do sieci, wypełnij formularz kontaktowy, zapraszamy do udziału!

Opublikowany

Powrót do listy aktualności