Rozpowszechnianie NetPoulSafe w EAAP

2023 sierpnia 30 r. odbył się Wspólny Międzynarodowy Kongres Nauk o Zwierzętach 2023, podczas którego z przyjemnością rozpowszechniliśmy wyniki projektu.

Arthi Amalraj z Uniwersytetu w Gandawie przedstawił na „Luki w zakresie bezpieczeństwa biologicznego u 7 głównych producentów drobiu w UE: perspektywa rolnika” na tym kongresie z Europejską Federacją Nauk o Zwierzętach (EAAP), Światowym Stowarzyszeniem na rzecz Produkcji Zwierząt (WAAP) i Interbull. Podczas tej prezentacji omawia zastosowanie Biocheck.Ugent jako narzędzie coachingu rolników w zakresie poprawy bezpieczeństwa biologicznego. Plakat na „Szkolenie hodowców drobiu w zakresie lepszego przestrzegania bezpieczeństwa biologicznego” zostało zaprezentowane przez Arthiego Amalraja wraz z arkuszami informacyjnymi (na temat Coachingu i Biocheck.Ugent) oraz ulotkami w języku angielskim i francuskim podczas sesji 48.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności