Ponad 140 farm pilotażowych zrekrutowanych do fazy oceny środków wspierających wdrażanie bioasekuracji

pilotażowa farma
pilotażowa farma

Do tej pory zrekrutowano 142 farmy pilotażowe z Krajów partnerskich w projekcie NetPoulSafe, które wyraziły chęć wzięcia udziału w fazie oceny wybranych środków wspierających wdrażanie bioasekuracji. Środki te zostaną ocenione na fermach kurcząt brojlerów, niosek (w tym hodowle na wolnym wybiegu), kaczek, indyków oraz stad reprodukcyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego. W pierwszej części trwania projektu NetPoulSafe zidentyfikowano pewne środki wspierające jako obiecujące lub interesujące, aby można je było zweryfikować w różnych systemach produkcyjnych w różnych krajach partnerskich.

W zależności od kraju testowane środki wsparcia będą obejmować: coaching (na żywo lub wirtualnie), podejście partycypacyjne i dyskusje grupowe, wirtualne wycieczki po fermach, warsztaty na żywo, szkolenia z bezpieczeństwa biologicznego i wykorzystanie modułów edukacyjnych.

Na początku i na końcu fazy oceny poziom bezpieczeństwa biologicznego każdej farmy będzie oceniany za pomocą narzędzia (kwestionariuszy) Biocheck , a postawa Producenta wobec bezpieczeństwa biologicznego zostanie oceniona za pomocą metody ADKAR dostosowanej do bezpieczeństwa biologicznego. Biocheck to narzędzie opracowane przez firmę Ugent do ilościowego określania bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach. Metoda ADKAR pozwala zmierzyć zmianę postawy poprzez ocenę Świadomości, Pragnienia, Wiedzy, Zdolności i Wzmocnienia. Celem jest ocena wpływu zastosowanego działania (środka) wspierającego na poziom bioasekuracji w gospodarstwie i postawę Producenta.

Faza oceny potrwa do końca 2022 r., a wyniki zostaną przeanalizowane na początku 2023 r., a następnie upowszechnione. Dalsze informacje wkrótce!

Opublikowany

Powrót do listy aktualności