ISSESSAH 2023 – Prezentacja NetPoulSafe

Komunikacja w ramach projektu i rozpowszechnianie wyników zostały przeprowadzone przez naszych belgijskich partnerów podczas „ISESSAH 2023 : Zrozumienie zachowań interesariuszy i społeczno-ekonomicznych implikacji praktyk i polityk dotyczących zdrowia zwierząt” w Helsinkach, Finlandia, w dniach 13-15 czerwca 2023 r.

Połączenia Międzynarodowe Towarzystwo Ekonomii i Nauk Społecznych Zdrowia Zwierząt (ISESSA) ma na celu poprawę polityki, programów i projektów w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez bardziej szczegółowe wykorzystanie koncepcji i narzędzi dostępnych w dyscyplinach ekonomii i nauk społecznych. Doroczna konferencja jest kluczowym narzędziem promowania tego celu. Dobra okazja do podzielenia się wynikami naszego projektu z międzynarodowymi interesariuszami zajmującymi się zdrowiem zwierząt!

Arthi Amalraj z Uniwersytetu w Gandawie przedstawił prezentację na temat środka wsparcia „Coaching weterynaryjny w celu stymulowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa biologicznego”. Było to ważne odkrycie w WP2 i jest sprawdzane w WP3 projektu NetPoulSafe. W prezentacji zwrócono uwagę na strategie interwencji, takie jak „coaching” w celu lepszego przestrzegania zasad bezpieczeństwa biologicznego w belgijskich fermach drobiu.

Arthi Amalraj również zakończyła swoją prezentację plakatem na temat: „Luki w bezpieczeństwie biologicznym w fermach reproduktorów i niosek w UE – perspektywa hodowców”.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności