Pierwszy artykuł tematyczny NetPoulSafe

Dokument elektroniczny. Papier elektroniczny, biuro bez papieru, artykuł internetowy. Organizacja dokumentacji online. Wpisywanie pliku tekstowego na komputerze. Ilustracja wektorowa na białym tle koncepcja metafory

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produkcji drobiu i bezpieczeństwie biologicznym na świecie, przeczytaj nasze artykuły tematyczne napisane przez partnerów NetPoulSafe!

Pierwszy artykuł, napisany przez ITAVI, opisuje znaczenie wylęgarnie w Europie oraz problemy napotykane przez te wylęgarnie w związku z przestrzeganiem bezpieczeństwa biologicznego.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności