LEPSZE KOSZTY Spotkanie akcji

Nasi belgijscy partnerzy rozpowszechniali wyniki NetPoulSafe podczas spotkania BETTER COST Action, które odbyło się 20 czerwca na Uniwersytecie Rolniczym w Tiranie w Albaniith-21st, 2023.

Arthi Amalraj z Uniwersytetu w Gandawie zdalnie zaprezentował dwa plakaty na ten temat „Preferencje zainteresowanych stron dotyczące środków wspierających motywowanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa biologicznego w produkcji drobiu – perspektywa belgijska” co było ważnym odkryciem w WP2 i jest weryfikowane w WP3 projektu NetPoulSafe. W prezentacji podkreślono, że najbardziej pożądanymi źródłami informacji o bioasekuracji są „coaching”, „szkolenia” oraz „dyskusje grupowe”.

Drugi plakat dotyczył tego tematu „Wykorzystanie modelu świadomości, pragnienia, wiedzy, umiejętności i wzmocnienia w celu zbadania wpływu na kontrolę bezpieczeństwa biologicznego i podejmowanie decyzji przez rolników”, technika profilowania w celu zidentyfikowania kluczowych elementów blokujących zmianę.

Opublikowany

Powrót do listy aktualności