ANSES: Francia Élelmiszer-, Környezetvédelmi és Foglalkozás-egészségügyi és Biztonsági Ügynökség

Franciaország - anses.fr

Kapcsolat SOUILLARD Rozenn  & A BOQUIN Sophie

Állategészségügy, állatjólét, epidemiológia, járványvédelem, baromfi

Az ANSES a WP1 2. feladatának vezetője: A biológiai biztonsági gyakorlatok alkalmazásának összegyűjtése és elemzése NetPoulSafe projekt.

Járványügyi telepi vizsgálatokat folytatunk a gazdaságok állat-egészségügyi problémáinak jobb megismerése, hatékony kezelése és nem utolsó sorban megelőzése érdekében.  

A Francia Élelmiszer-, Környezetvédelmi, Foglalkozás-egészségügyi és Munkavédelmi Ügynökség (ANSES) egy közigazgatási közintézmény. Monitorozást, szakértői értékelést, kutatási és referencia tevékenységeket végez számos témakörben, amelyek magukban foglalják az emberi egészséget, az állategészségügyet, állatjólétet, valamint a növényegészséget. Kilenc referencia- és kutatólaboratóriumból álló hálózat, amelyek Franciaország-szerte megtalálhatóak,helyileg közel vannak saját ágazatukhoz, három fő területen: állategészségügy és állatjólét, élelmiszer-biztonság (kémiai és mikrobiológiai) és növényegészségügy. Szakértői, járványügyi megfigyelési, riasztási, tudományos és szakmai segítségnyújtási munkájuknak köszönhetően létfontosságú szerepet töltenek be a különféle fenyegetések megértésében, valamint referencia- és kutatólaboratóriumaik hálózatából történő adatgyűjtésben.

Az EPISABE a Ploufragan laboratórium kutatóegysége. A kutatási tevékenységek olyan ismeretek megszerzésére irányulnak, amelyek célja az haszonállat ágazatban, elsősorban a sertés-, baromfi- és nyúltenyésztésben előforduló egészségkárosító tényezők beazonosítása, elemzése és kezelése valamint az ezen ágazatokon belüli zoonózisos veszélyek, az antimikrobiális rezisztencia kialakulásával kapcsolatos helyes antibiotikum-használat gyakorlati alkalmazásának bevezetése az állat jóléti szempontok figyelembevétele mellett. Az egység hozzájárul a betegségek felügyeletéhez, amelyeket a vizsgált ágazatokban szabályoznak vagy büntetnek. A kutatási munka magában foglalja az érintett témák sajátos igényeihez szükséges eszközök és módszerek (statisztika, modellezés) fejlesztését is.