Mi az a NetPoulSafe?

A NetPoulSafe projekt - Az erurópai baromfitermelés szereplőinek hálózatba szervezése a telepi járványvédelmi intézkedések fejlesztéséért, a baromfiágazat termelési intenzitásának fenntartása mellett, illetve annak érdekében - az Európai Unió e tárgykörben létrehozott hálózata a baromfitelepi járványvédelmi rendszerek fejlesztését célzó, úgynevezett "támogató intézkedések" összegyűjtésével, elterjesztésével, ösztönözve az európai baromfiszektor szereplői közötti tudáscserét.

Gyűjtse össze, válassza ki, tesztelje és ossza meg a legjobb baromfitelepi járványügyi támogató intézkedéseket

A baromfi termelési szektor nagylétszámú telepein működtetett járványvédelmi rendszerek fejlesztését szolgáló legkorszerűbb támogató intézkedések hét nagy baromfitermelő országban (Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Belgium, Hollandia és Lengyelország) kerülnek összegyűjtésre.

A leghatékonyabbnak ítélt járványügyi támogató intézkedéseket a különböző országokban és a termelés különféle szintjein keresztül tesztelik, úgynevezett teszt üzemeken. A validált támogató intézkedéseket ezután a gyakorlatban közvetlen felhasználás céljából terjesztik a gazdálkodóknak és tanácsadóiknak, köszönhetően a hét nemzeti többszereplős együttműködési hálózatnak, amely mintegy 7 embert gyűjtött össze.

Egy európai tudásbázis létrehozása a telepi járványvédelem fejlesztéséért

A projekt keretében elkészített videókat, e-tanfolyamokat, a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos útmutatókat és sok más forrásanyagot megosztjuk az online ismeretterjesztő platformon, hogy segítsék a termelőket, üzemvezetőket a járványvédelem megfelelő szintre történő javításában az teljes baromfi termelési láncban, a keltetőüzemektől kezdve, a tenyésztelepeken, takarmánykeverő üzemeken keresztül egészen a vágóhidakig.

A baromfiipar minden szereplője számára lehetőséget biztosítunk, hogy lépjen be - mindenféle kötöttség nélkül - a Netpoulsafe hálózatába, mint projektpartner. Amennyiben partnerségbe lép, úgy hasznos, költséghatékony, a járványmegelőzés, vagy több fórumon csak egyszerűen "biológiai biztonságként" fordított kifejezés témakörében hatékony szakmai tanácsokat fog kapni. Csatlakozzon hozzánk !

A "biológiai biztonság", pontosabban a járványmegelőzés, a baromfitermelés legfontosabb kulcskérdése

A közelmúltbeli - illetve sajnos már egyre gyakrabban visszatérő - madárinfluenza járványok rávilágítanak bennünket, hogy komoly szükség van a járványügyi kérdések nemcsak helyi, regionális vagy nemzeti szintű, hanem sokkal inkább nemzetközi szinten történő megvitatására, fejlesztésére, megelőzve a baromfitartó gazdaságok közötti járványterjedést.

A telepi járványvédelmi elemek meglehetősen jól ismertek a legtöbb termelő számára, azonban a járványvédelemmel összefüggésben alkalmazott üzemi gyakorlatok nem feltétlenül a legmegfelelőbbek az egyes országokban, továbbá nemzeti szinteken pedig a baromfitermelési lánc egyes részeiben. Sajnálatos módon, egészen a mai napig nem áll rendelkezésre olyan szakmai tudásplatform a járványmegelőzésről az európai országokban, amely a járványvédelemmel, üzemi gyakorlatokkal kapcsolatos hasznos információkat gyűtené össze közérthető formában a termelésben részt vevők számára. Azonban ezt a tudást meg kell osztani a baromfiegészségügyben dolgozó szakemberek révén Európában, a keltető üzemektől a vágóhidakig.